CBSE Board Toppers XII 2020-21


  SAUMY BHARDWAJ
  96.2 %

  SHASHWAT AGARWAL
  95.4 %

  VINAY PANDEY
  93.6 %

CBSE Board Toppers XII 2019-20


  JASMINE PANDEY
  96.2 %

  UDIT PATEL
  96.2 %

  SUYASHA YADAV
  96 %

  SNEHA GUPTA
  96 %

  TANU KUSHWAHA
  95.2 %

CBSE Board Toppers XII 2018-19


  Suhita Singh
  92.8 %

  ANIKET CHAUDHARY
  92.6 %

  LOVLESH DWIVED
  90.2 %

  Karishma Yadav
  88.8 %

  Pallavi Singh
  88 %

  Shreya Singh
  87.6 %

  Sonali Singh
  87.8 %

  Vaibhav Kesharwani
  82.6 %

  Sharmistha Pandey
  82 %

CBSE Board Toppers XII 2017-18


  RISHABH MAURYA
  92.4 % PCM

  AVANTIKA SINGH
  91.4 % PCB

  SWATI SHUKLA
  90.4 % PCM

  SIMY SHUKLA
  95.2 % PCM

  SAKSHI TIWARI
  90.6 % PCB

  ASHISH VERMA
  88.8 % PCB

  HARSHVARDHAN PANDEY
  89 % Commerce

  SADHIKA SAROJ
  87.8 % Commerce

  MANALI SRIVASTAVA
  85 % Commerce

CBSE Board Toppers XII 2016-17


  Komal Gupta
  93 % Commerce

  Arya Vashist
  91 % PCM

  Prateeksha Mishra
  92.2 % PCB

  Pragya Tripathi
  87.2 % Commerce

  Vaibhav Srivastava
  87.4 % PCM

  Arun Pandey
  88 % PCB

  Yash Agrawal
  85.4 % Commerce

  Vibhor Kesarwani
  86 % PCM

  Zoha Khan
  86 % PCB

CBSE Board Toppers XII 2015-16


  Arushi Gupta
  93 % PCM

  Shatakshi Sri
  85.2 % PCM

  Apoorva
  83.6 % PCM

  Rahul
  83.4 % PCM

  Deeksha
  80.4 % PCM

  Pratima Pal
  93.8 % PCB

  Meenakshi Jha
  87.8 % PCB

  SHASHANK TRIPATHI
  87.4 % PCB

  Rishbha Ravi
  90 % Commerce

  Nishi Chaudhary
  87.2 % Commerce

  Sonali Pandey
  86.8 % Commerce

  Shivam Agrawal
  84.8 % Commerce

  Annanya Mishra
  83.6 % Commerce