School Parliament

 • SHASHWAT AGARWAL
  HEAD BOY
  --
 • RUPAL SINGH
  HEAD GIRL
  --
 • ATHARVA PANDEY
  ACTIVITY INCHARGE
  --
 • ARTIKA SHUKLA
  ACTIVITY INCHARGE
  --
 • SHRIMAN UPADHYAY
  SPORTS CAPTAIN
  --
 • HARSHITA MISHRA
  SPORTS CAPTAIN
  --
 • JATIN YADAV
  CAPTION
  XI B
 • SHREYA MISHRA
  CAPTION
  VIII B
 • SHASHWAT TIWARI
  CAPTION
  V B
 • PRACHI SINGH
  VICE CAPTION
  XI B
 • ANSHIKA SHUKLA
  VICE CAPTION
  VIII D
 • VISHNU PRIYA YADAV
  VICE CAPTION
  IV B
 • DIVYANSHI SRIVASTAVA
  PREFECT
  IX B
 • PRIYANKA TRIPATHI
  PREFECT
  IX D
 • RUDRANSH MISHRA
  PREFECT
  VII A
 • HEMANT MISHRA
  CAPTION
  XI A2
 • CHANDNI SRIVASTAVA
  CAPTION
  VIII D
 • SUNDARAM SHUKLA
  CAPTION
  V B
 • NIHARIKA RAJVANSH
  VICE CAPTION
  XI B
 • NIKITA YADAV
  VICE CAPTION
  VIII A
 • ANSHIKA TRIPATHI
  VICE CAPTION
  IV A
 • VRINDA YADAV
  PREFECT
  IX D
 • MOHIT MISHRA
  PREFECT
  IX C
 • ASMITA TIWARI
  PREFECT
  VI B
 • ANUSHKA PANDEY
  CAPTION
  XI
 • ASMITA MISHRA
  CAPTION
  VIII D
 • PRANSHU TRIPATHI
  CAPTION
  V A
 • GAURAV GAUTAM
  VICE CAPTION
  XI A1
 • PRAJWAL SHUKLA
  VICE CAPTION
  VI C
 • RAVIT PANDEY
  VICE CAPTION
  IV A
 • ANJALI SINGH
  PREFECT
  IX A
 • BHARGAVI SHUKLA
  PREFECT
  IX C
 • ASHVIN SHARMA
  PREFECT
  VI A
 • ANUSHKA GUPTA
  CAPTION
  XI C
 • DEEPANJALI SINGH
  CAPTION
  VIII D
 • VAISHNAVI TIWARI
  CAPTION
  V B
 • ASMITA SHUKLA
  VICE CAPTION
  XI A2
 • PRANJALI MISHRA
  VICE CAPTION
  VI B
 • PRAFULL SINGH
  VICE CAPTION
  IV A
 • SHIV KRISHNA GUPTA
  PREFECT
  IX C
 • PRIYANSHU JAISWAL
  PREFECT
  IX A
 • ANUP KUMAR PANDEY
  PREFECT
  VI C